توسعه | بلاگ

توسعه

تعرفه تبلیغات در سایت

ما كشوري هستيم كه در خيلي از زمينه ها رشد و پيشرفت كرده ايم ولي هنوز در اكثر موضوعات با  توسعه فاصله زيادي داريم  ، ممكن است بپرسيد مگر چه تفاوتي بين رشد ، پيشرفت و توسعه است يا به چه دليلي  ما كشوري توسعه نيافته اي قلمداد مي شويم. به طور مثال اگر ما از لحاظ درسي تحصيل كنيم و به مدارج عالي تحصيلي برسيم رشد كرده ايم و اگر بتوانيم با تخصصي كه از تحصيل كسب مي كنيم به امور مالي خود سر و سامان بدهيم يا مدارج بالاي شغلي را كسب كنيم  پيشرفت كرده ايم، اما اگر از لحاظ خدمت به همنوع و يا از لحاظ رفتار و خلق خو ، انسان متفاوتي شده ايم آنوقت است كه به توسعه رسيده ايم و توسعه يافته تلقي مي شويم .

جامعه توسعه يافته  جان‌داراست . در جامعه توسعه یافته، حساسیت‌ها و توجهات بیشتر است و جامعه نسبت به هر رفتاری واکنش نشان می‌دهد. و در اصل زنده و پويا است  .

در واقع، از منظر دیگری، توسعه دارای دو بعد است: «بعد اقتصادی» و بعد «فرهنگی ». در بعد اقتصادی، توسعه تولید «رفاه» می‌کند و رفاه  امنيت  مي آورد . در این بعدِ توسعه، ما نیازمند سرمایه اقتصادی هستیم.سرمایه اقتصادی هم نیروی انسانی می‌خواهد و نیروی انسانی هم در دانشگاه تربیت می‌شود.

بنابراین احساس نیاز به نیروی فنی شکل می‌گیرد.بعد اقتصادی به دنبال رفاه است و فرآیندی که طی می‌شود،رشدو پیشرفت است. اماتوسعه،بعدفرهنگی ورفتاری هم دارد؛زمانی شما تمامی ابزارها وامکانات اقتصادی و رفاهی را در اختیار دارید اما از وضعیت جامعه‌تان احساس ناراحتی و کلافگی می‌کنید، آرام و قرار ندارید و نسبت به رفتارهای پیرامونی خود احساس انزجار می‌کنید.با وجود اینکه رفاه دارید اما احساس رضایت نمی‌کنید. در واقع به دلیل عدم احساس رضایت است که  فرار مغزها و سيل مهاجرت اتفاق مي افتد . ما به طور نسبی «رفاه» داریم اما «رضایت»همان چیزی است که ما نمی‌توانیم تولید کنیم و به واقع رضایت نتیجه همان بعد دوم توسعه یعنی بعد فرهنگی رفتاری است كه متاسفانه در توليد آن به شدت ضعف داريم.

توسعه,توسعه تعاون,توسعه پایدار,توسعه صنایع بهشهر,توسعه یار,توسعه کرمانشاه,توسعه تجارت,توسعه دهندگان بازار,توسعه معادن روی ایران,توسعه سرمایه دنیا,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 9:28